Οι λύσεις μας

Εμπόριο

Βασισμένο στο δικό μας RAM Retail, καλύπτουμε ανάγκες απογραφής, φορητής τιμολόγησης, super market κ.α. μέσω του προσαρμόσιμου λογισμικού.

Υποστήριξη

Εφαρμογές Cloud, συμβάσεις υποστήριξης, Virtualization, καθώς και υπηρεσίες Backup και Disaster Recovery.

Διαχείριση

Παροχή και υποστήριξη συστημάτων E.R.P. 

Λύσεις Συνεργατών

Υπηρεσίες δημιουργίας Website, καθώς και διαχείριση SMS από την ITWorx. CloudComputing από την Interworks

Γεωργία, Κτηνοτροφία

Με την πολύχρονη παρουσία μας στον αγροτικό χώρο έχουμε αποκτήσει μεγάλη ποικιλία λύσεων.

Ειδικό Λογισμικό

Λύσεις για συγκεκριμένους τομείς και απαιτήσεις.