Ελληνικά Γαλακτοκομεία

Για την καλύτερη κατανόηση των συστημάτων που έχουν εγκατασταθεί στα Ελληνικά Γαλακτοκομεία, θα παρατεθεί συνοπτικά ο κύκλος διαλογής και διαχείρισης του γάλακτος, από τους παραγωγούς, στους τελικούς καταναλωτές:

Σε αρχική φάση, γίνεται η παραλαβή γάλακτος από παραγωγούς μέσω της “Διαχείριση αγοράς γάλακτος”. Η ποσότητα του γάλακτος συλλέγεται και καταγράφεται στο λογισμικό μας. Η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί σε άμεση συνεργασία με το ERP. ​ Στο ERP καταχωρούνται οι διαδρομές των βυτίων, οι σταθμοί συγκέντρωσης (παγολεκάνες) με τους διαφόρους τύπους γάλακτος, οι παραγωγοί, καθώς και οι οδηγοί και τα βυτιοφόρα. Η εφαρμογή είναι cloud based, είναι πληροφοριακή και έχει σχεδιαστεί για την ενημέρωση των στελεχών που ασχολούνται με την αγορά γάλακτος. Διατίθεται και σε ατομική έκδοση (για την ενημέρωση του παραγωγού). ​

Κατά τη διάρκεια της διαλογής του γάλακτος σε παγολεκάνες, γίνεται και λήψη δείγματος. Παράλληλα, δημιουργούνται barcode με την “Εφαρμογή διαχείρισης δειγμάτων χημείου”, έτσι ώστε κάθε ποσότητα γάλακτος να αντιστοιχείται με τον παραγωγό και το δείγμα. Στη συνέχεια, γίνεται η ανάλυση δειγμάτων στο χημείο, καθώς και η καταγραφή των αποτελεσμάτων στο λογισμικό του “χημείου”. Ενημερώνονται οι παραγωγοί για την ποιότητα του γάλακτός του, καθώς και τα οικονομικά στοιχεία τους, όσων αφορά τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία. Ακολουθεί η τιμολόγηση του γάλακτος μέσω “χημείου”, ανάλογα με την ποιότητα και ποσότητα του προϊόντος.

Όσων αφορά τη διανομή, η RAM ε.π.ε. έχει εγκαταστήσει το “Σύστημα πληροφόρησης λιανικής διανομής”, όπου οι διανομείς λειτουργούν ως χονδρέμποροι και αγοράζουν από τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία το γάλα, το οποίο το διανέμουν μόνοι τους στα απαραίτητα σημεία. Τα στοιχεία των πωλήσεων επιστρέφουν στα κεντρικά των Ε.Γ., ενώ οι διανομείς μπορούν να πάρουν μέρος στη διαχείριση των πωλήσεων, δημιουργώντας μια συνδρομή στο “Σύστημα πληροφόρησης λιανικής διανομής”.

Όλα αυτά υπό την “παρουσία προσωπικού” (RAM EP) για την αυτομαοποιημένη διαχείριση του προσωπικού.

Δείτε ακόμα: